Valtiopaivaasia HE 55/2007

HE 55/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
212/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
213/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
214/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
215/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

3. Laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2007 Päättynyt PTK 54/2007 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2008 vp
Valmistunut

12.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2008 Päättynyt PTK 9/2008 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.2008

Vastaus
EV 3/2008 vp

​​​​