HE 56/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1317/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1318/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1319/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1320/1991
Päätös

Hyväksytty

5) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1321/1991
Päätös

Hyväksytty

6) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1322/1991
Päätös

Hyväksytty

7) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1323/1991
Päätös

Hyväksytty

8) Laki arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1324/1991
Päätös

Hyväksytty

9) Laki liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1325/1991
Päätös

Hyväksytty

10) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1326/1991
Päätös

Hyväksytty

11) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1327/1991
Päätös

Hyväksytty

12) Laki tasausverolain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1328/1991
Päätös

Hyväksytty

13) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1329/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

5) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta

6) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

7) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

8) Laki arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta

9) Laki liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta

10) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

11) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

12) Laki tasausverolain 6 §:n muuttamisesta

13) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1248

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1991 Päättynyt PTK 50/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1272

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/1991 vp
Valmistunut

17.09.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 55/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1991 Päättynyt PTK 56/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.1991 Päättynyt PTK 58/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1828

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1991 Päättynyt PTK 59/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1834

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.1991