Valtiopaivaasia HE 56/1991

HE 56/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1317/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1318/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1319/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1320/1991
Päätös

Hyväksytty

5) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1321/1991
Päätös

Hyväksytty

6) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1322/1991
Päätös

Hyväksytty

7) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1323/1991
Päätös

Hyväksytty

8) Laki arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1324/1991
Päätös

Hyväksytty

9) Laki liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1325/1991
Päätös

Hyväksytty

10) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1326/1991
Päätös

Hyväksytty

11) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1327/1991
Päätös

Hyväksytty

12) Laki tasausverolain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1328/1991
Päätös

Hyväksytty

13) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

15.11.1991

Säädöskokoelma
1329/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

5) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta

6) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

7) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

8) Laki arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta

9) Laki liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta

10) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

11) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

12) Laki tasausverolain 6 §:n muuttamisesta

13) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.08.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1248

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1991 Päättynyt PTK 50/1991 1272

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/1991 vp
Valmistunut

17.09.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 55/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1991 Päättynyt PTK 56/1991 1808

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1991 Päättynyt PTK 58/1991 1828
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1991 Päättynyt PTK 59/1991 1834

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.1991

​​​​