HE 56/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 4 d §:n ja merimieseläkelain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain 4 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1252/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1253/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 4 d §:n muuttamisesta

2) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1210

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/1995 vp
Valmistunut

12.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 59/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1607

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1655

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.1995

Vastaus
EV 43/1995 vp