Valtiopaivaasia HE 56/1998

HE 56/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
518/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
519/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
520/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
521/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
522/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
523/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
524/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
525/1998
Päätös

Hyväksytty

9) Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
526/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
527/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
528/1998
Päätös

Hyväksytty

12) Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
529/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

5) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

6) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta

7) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

8) Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

9) Laki varallisuusverolain 5 §:n muuttamisesta

10) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

11) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

12) Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 74/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 75/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Päättynyt PTK 79/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1998