Valtiopaivaasia HE 56/2000

HE 56/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

21.06.2000

Säädöskokoelma
542/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sirviö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000 23
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/2000 vp
Valmistunut

26.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000 12
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2000

​​​​