Valtiopaivaasia HE 56/2001

HE 56/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
563/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki steriloimislain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
564/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kastroimislain kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
565/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
566/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa

2. Laki steriloimislain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

3. Laki kastroimislain kumoamisesta

4. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 14
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2002 vp
Valmistunut

16.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 3/2002 vp
Valmistunut

07.03.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.4.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2002 Pantu pöydälle PTK 45/2002 1 1
19.04.2002 Keskeytetty PTK 46/2002 4
23.04.2002 Keskeytetty PTK 47/2002 11
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002 1 1-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2002 Keskeytetty PTK 53/2002 5
03.05.2002 Päättynyt PTK 54/2002 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.2002