Valtiopaivaasia HE 56/2007

HE 56/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuntajakolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1001/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1002/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1003/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1004/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1005/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1006/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1007/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1008/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1009/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki nimilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1010/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1011/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1012/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1013/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1014/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1015/2007
Päätös

Hyväksytty

16. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1016/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1017/2007
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1018/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntajakolain muuttamisesta

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

3. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta

5. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

7. Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

8. Laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta

9. Laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta

10. Laki nimilain 14 §:n muuttamisesta

11. Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta

13. Laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta

14. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta

16. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

17. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

18. Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Sevón

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 7
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 5
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 4
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2007 vp
Valmistunut

17.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2007 Keskeytetty PTK 67/2007 6
19.10.2007 Päättynyt PTK 68/2007 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007 5
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.2007