HE 56/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntajakolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1001/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1002/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1003/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1004/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1005/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1006/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1007/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1008/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1009/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki nimilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1010/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1011/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1012/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1013/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1014/2007
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1015/2007
Päätös

Hyväksytty

16. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1016/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1017/2007
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1018/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntajakolain muuttamisesta

2. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

3. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta

5. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

7. Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

8. Laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta

9. Laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta

10. Laki nimilain 14 §:n muuttamisesta

11. Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta

13. Laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta

14. Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta

16. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

17. Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

18. Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Sevón

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2007 vp
Valmistunut

17.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2007 Keskeytetty PTK 67/2007
19.10.2007 Päättynyt PTK 68/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.2007

Vastaus
EV 51/2007 vp