Valtiopaivaasia HE 57/1991

HE 57/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992

Päätökset

Valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992

Vahvistettu

24.01.1992

Säädöskokoelma
35/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1255

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1991 Keskeytynyt PTK 50/1991 1261
17.09.1991 Keskeytynyt PTK 51/1991 1274
18.09.1991 Keskeytynyt PTK 52/1991 1394
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991 1516
1569

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 72/1991 vp
Valmistunut

21.12.1991

Päätösehdotus

VaVM 72/1991 vp ks mietintö,

Vastalauseet

Mietintöön VaVM 72/1991 vp liittyy 3 vastalausetta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 72 a/1991 vp
Valmistunut

17.01.1992

Päätösehdotus

VaVM 72a/1991 vp ks mietintö

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 1/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 3/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 1/1991 vp
Valmistunut

17.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 1/1991 vp
Valmistunut

17.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/1991 vp
Valmistunut

17.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 1/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 1/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/1991 vp
Valmistunut

19.10.1991

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 2/1991 vp
Valmistunut

25.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.01.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.01.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​