HE 57/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki puoluelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
653/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puoluelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1748

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1826

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 73/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 74/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2181

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1992 Keskeytynyt PTK 83/1992
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 7
Istuntopöytäkirjan sivu

2491

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1992