HE 57/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Poliisilaki

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
493/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eläinsuojelulain 5 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
494/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tapaturmavakuutuslain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
495/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
496/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
497/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
498/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
499/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
500/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
501/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
502/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
503/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
504/1995
Päätös

Hyväksytty

13) Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
505/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki hallintomenettelylain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
506/1995
Päätös

Hyväksytty

15) Laki yleisistä kokouksista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
507/1995
Päätös

Hyväksytty

16) Laki poliisin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
508/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Poliisilaki

2) Laki eläinsuojelulain 5 ja 13 §:n muuttamisesta

3) Laki tapaturmavakuutuslain 39 §:n muuttamisesta

4) Laki rikoslain muuttamisesta

5) Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

6) Laki esitutkintalain muuttamisesta

7) Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

9) Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

10) Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

11) Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

12) Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13) Laki tullilain 17 §:n muuttamisesta

14) Laki hallintomenettelylain 1 §:n muuttamisesta

15) Laki yleisistä kokouksista annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

16) Laki poliisin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Toivanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Pp 10.5. PTK 39/1994
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1040

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 20/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/1994 vp
Valmistunut

14.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15 a/1994 vp
Valmistunut

20.01.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 197/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Keskeytynyt PTK 200/1994
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 28-39
Istuntopöytäkirjan sivu

7422

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 6, 7
Istuntopöytäkirjan sivu

7698

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.03.1995