HE 57/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

15.11.1995

Säädöskokoelma
1251/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1210

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/1995 vp
Valmistunut

19.10.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/1995 vp
Valmistunut

22.09.1995

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/1995 vp
Valmistunut

15.09.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 84/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1995 Päättynyt PTK 85/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2225

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1995 Päättynyt PTK 87/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2259

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.10.1995

Vastaus
EV 76/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 2