Valtiopaivaasia HE 57/1996

HE 57/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi leimaverolain ja leimaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
548/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki leimaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
549/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

2) Laki leimaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996 1646

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/1996 vp
Valmistunut

10.06.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996 2366

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Keskeytynyt PTK 84/1996 2431
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996 2438 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2687 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

​​​​