HE 57/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
636/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
637/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
638/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
639/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
640/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
641/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
642/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
643/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki museolain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
644/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
645/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
646/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
647/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
648/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

2) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta)

3) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta

4) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

5) Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

6) Laki opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

7) Laki teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta

8) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

9) Laki museolain 1 a §:n muuttamisesta

10) Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta

11) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

12) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

13) Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1998 Poistettu PTK 83/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 84/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1998 Keskeytynyt PTK 85/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1998 Poistettu PTK 92/1998
17.06.1998 Päättynyt PTK 93/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1998

Vastaus
EV 80/1998 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot