Valtiopaivaasia HE 57/1998

HE 57/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden opetustointa koskevien ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisesta

Päätökset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
636/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
637/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
638/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
639/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
640/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
641/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
642/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
643/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki museolain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
644/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
645/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
646/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
647/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
648/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

2) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta)

3) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta

4) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta

5) Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

6) Laki opetushallituksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

7) Laki teatteri- ja orkesterilain 1 §:n muuttamisesta

8) Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

9) Laki museolain 1 a §:n muuttamisesta

10) Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta

11) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

12) Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

13) Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1998 Poistettu PTK 83/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 84/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Keskeytynyt PTK 85/1998
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1998 Poistettu PTK 92/1998
17.06.1998 Päättynyt PTK 93/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot