Valtiopaivaasia HE 57/2000

HE 57/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden virkasyytteiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki hovioikeuslain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
957/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
958/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
959/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
960/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
961/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
962/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
963/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hovioikeuslain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

2. Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

4. Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta

5. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2000 vp
Valmistunut

20.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, 1., 2., 4. ja 6. muutettuina , hyväksytään uusi 7. lakiehdotus ja hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.9.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2000 Päättynyt PTK 103/2000 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.09.2000

​​​​