HE 57/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden virkasyytteiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki hovioikeuslain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
957/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
958/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
959/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
960/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
961/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
962/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

17.11.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
963/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hovioikeuslain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

2. Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

4. Laki käräjäoikeuslain 20 §:n muuttamisesta

5. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2000 vp
Valmistunut

20.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, 1., 2., 4. ja 6. muutettuina , hyväksytään uusi 7. lakiehdotus ja hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.9.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2000 Päättynyt PTK 103/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.09.2000

Vastaus
EV 101/2000 vp