Valtiopaivaasia HE 57/2004

HE 57/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verolakien muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
561/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
562/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
563/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
564/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
565/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 11 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
566/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
567/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
568/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
569/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
570/2004
Päätös

Hyväksytty

11. Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
571/2004
Päätös

Hyväksytty

12. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
572/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
573/2004
Päätös

Hyväksytty

14. Laki varainsiirtoverolain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
574/2004
Päätös

Hyväksytty

15. Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
575/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta

4. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

6. Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 11 §:n kumoamisesta

7. Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki veronkantolain muuttamisesta

9. Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta

10. Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta

11. Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta

12. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

13. Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta

14. Laki varainsiirtoverolain 52 §:n muuttamisesta

15. Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/2004 vp
Valmistunut

18.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1-4 ja 6-15 hyväksytään muuttamattomina, että 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2004 Keskeytetty PTK 62/2004 4
26.05.2004 Päättynyt PTK 63/2004 3 5-8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2004