Valtiopaivaasia HE 57/2008

HE 57/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Päätökset

1. Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Vahvistettu

21.11.2008

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
717/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Ypyä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2008 Päättynyt PTK 54/2008 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2008 vp
Valmistunut

30.09.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 ja 9 § muutettuina.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 15/2008 vp
Valmistunut

12.06.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2008 Päättynyt PTK 85/2008 3
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2008 Päättynyt PTK 87/2008 7
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.10.2008

​​​​