HE 57/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi

(Toinen lisäbudjetti 2010)

1. Vuoden 2010 II lisätalousarvio

Voimaantulo

14.05.2010

Säädöskokoelma
349/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2010 II lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Hetemäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2010 Päättynyt PTK 46/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 7.5.2010.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/2010 vp
Valmistunut

11.05.2010

Päätösehdotus

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 17-19/2010 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 14 päivästä toukokuuta 2010 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 50/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.5.2010 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.2010 Päättynyt PTK 51/2010 1-12
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 17-19/2010 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.05.2010

Kirjelmä
EK 10/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot