HE 58/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1540/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1514

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 58/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3576

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3865

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1991