HE 58/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
519/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

940

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1268

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1405

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1994