Valtiopaivaasia HE 58/1996

HE 58/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
431/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996 1646

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/1996 vp
Valmistunut

28.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 69/1996 1979

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1996 Päättynyt PTK 72/1996 2016
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996 2034 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​