Valtiopaivaasia HE 58/1997

HE 58/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntokauppalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asuntokauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.1997

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
941/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asuntokauppalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/1997 vp
Valmistunut

16.09.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.1997 Päättynyt PTK 110/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1997 Päättynyt PTK 112/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1997 Päättynyt PTK 115/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1997

​​​​