HE 58/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1074/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/2000 vp
Valmistunut

14.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2000 Päättynyt PTK 138/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2000

Vastaus
EV 156/2000 vp