HE 58/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
463/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meretniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2008 Päättynyt PTK 54/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2008 vp
Valmistunut

28.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2008 Keskeytetty PTK 61/2008
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2008

Vastaus
EV 59/2008 vp