Valtiopaivaasia HE 58/2008

HE 58/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2008

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
463/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meretniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2008 Päättynyt PTK 54/2008 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/2008 vp
Valmistunut

28.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2008 Keskeytetty PTK 61/2008 2
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2008

​​​​