Valtiopaivaasia HE 58/2009

HE 58/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
497/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
498/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
499/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
500/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
501/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
502/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki passilain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
503/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki henkilökorttilain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
504/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
505/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki arpajaislain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
506/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki viihdelaitelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
507/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
508/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
509/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
510/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
511/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki esitutkintalain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
512/2009
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tieliikennelain 95 ja 108 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
513/2009
Päätös

Hyväksytty

18. Laki ajoneuvolain 100 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
514/2009
Päätös

Hyväksytty

19. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
515/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisilain muuttamisesta

3. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

5. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

6. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

7. Laki passilain muuttamisesta

8. Laki henkilökorttilain 16 §:n muuttamisesta

9. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

10. Laki arpajaislain muuttamisesta

11. Laki viihdelaitelain muuttamisesta

12. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

13. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

14. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

15. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

16. Laki esitutkintalain 14 §:n muuttamisesta

17. Laki tieliikennelain 95 ja 108 a §:n muuttamisesta

18. Laki ajoneuvolain 100 §:n muuttamisesta

19. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2009

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/2009 vp
Valmistunut

04.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-19. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2009 Päättynyt PTK 67/2009 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2009