Valtiopaivaasia HE 59/1992

HE 59/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisten oppilaitosten ja lukion yhteistoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
602/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki iltalukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
603/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
604/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
605/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
606/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

2) Laki iltalukiolain muuttamisesta

3) Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

5) Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1992

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1825

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992 1865
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1882

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992 2253

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992 2354
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2534

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1