HE 59/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisten oppilaitosten ja lukion yhteistoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
602/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki iltalukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
603/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
604/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
605/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
606/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

2) Laki iltalukiolain muuttamisesta

3) Laki peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

5) Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1825

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1865

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2354

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2534

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1