HE 59/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Autorekisterikeskuksen muuttamista osakeyhtiöksi koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1591/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ajoneuvohallintokeskuksesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1592/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1593/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1594/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1595/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1596/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

2) Laki ajoneuvohallintokeskuksesta

3) Laki ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

4) Laki tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta

5) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

6) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1210

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1995 vp
Valmistunut

22.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 108/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 3, 4
Istuntopöytäkirjan sivu

2869

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 10
Istuntopöytäkirjan sivu

3080

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Vastaus
EV 134/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 3