Valtiopaivaasia HE 59/1995

HE 59/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Autorekisterikeskuksen muuttamista osakeyhtiöksi koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1591/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ajoneuvohallintokeskuksesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1592/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1593/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1594/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1595/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1596/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

2) Laki ajoneuvohallintokeskuksesta

3) Laki ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

4) Laki tieliikennelain 84 ja 106 b §:n muuttamisesta

5) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

6) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.08.1995

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995 1210

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1995 vp
Valmistunut

22.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 108/1995 2837

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995 2869
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 2874 3, 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3080 10

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 3

​​​​