Valtiopaivaasia HE 59/1998

HE 59/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1058/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yliopistolain 18 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1059/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1060/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

2) Laki yliopistolain 18 ja 42 §:n muuttamisesta

3) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Taskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/1998 vp
Valmistunut

20.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 16/1998 vp
Valmistunut

04.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 149/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1998 Päättynyt PTK 153/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

​​​​