Valtiopaivaasia HE 59/2001

HE 59/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

Päätökset

1. Laki lapsilisälain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
530/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lastensuojelulain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
531/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
532/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki elatusturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
533/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
534/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
535/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
536/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
537/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki raittiustyölain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
538/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
539/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsilisälain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

2. Laki lastensuojelulain 5 b §:n muuttamisesta

3. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

4. Laki elatusturvalain muuttamisesta

5. Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta

6. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 10 a §:n muuttamisesta

7. Laki sotilasvammalain muuttamisesta

8. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9. Laki raittiustyölain 10 §:n muuttamisesta

10. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 ja 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jouttimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 17
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2001 vp
Valmistunut

10.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2001 Päättynyt PTK 60/2001 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2001