Valtiopaivaasia HE 59/2002

HE 59/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Työturvallisuuslaki

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
738/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
739/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
740/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
741/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
742/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
743/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki säteilylain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
744/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
745/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
746/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
747/2002
Päätös

Hyväksytty

11. Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
748/2002
Päätös

Hyväksytty

12. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
749/2002
Päätös

Hyväksytty

13. Laki työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
750/2002
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
751/2002
Päätös

Hyväksytty

15. Laki työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
752/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
753/2002
Päätös

Hyväksytty

17. Laki työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
754/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Työturvallisuuslaki

2. Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

5. Laki ydinenergialain 59 §:n muuttamisesta

6. Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki säteilylain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki siviilipalveluslain 22 §:n muuttamisesta

9. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

10. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

11. Laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

13. Laki työsopimuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

14. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

15. Laki työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n muuttamisesta

16. Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta

17. Laki työvoimapalvelulain 13 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Siiki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/2002 vp
Valmistunut

13.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-14. sekä 16. ja 17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 15. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 15/2002 vp
Valmistunut

31.05.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2002 Päättynyt PTK 82/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002 25
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin