Valtiopaivaasia HE 59/2007

HE 59/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain 33 a ja 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2007

Voimaantulo

09.11.2007

Säädöskokoelma
955/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2007

Voimaantulo

09.11.2007

Säädöskokoelma
956/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2007

Voimaantulo

09.11.2007

Säädöskokoelma
957/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2007

Voimaantulo

09.11.2007

Säädöskokoelma
958/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2007

Voimaantulo

09.11.2007

Säädöskokoelma
959/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 33 a §:n 2 momentin muuttamisesta

2. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 6 momentin muuttamisesta

4. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n 2 momentin muuttamisesta

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 10
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 8
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 7
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/2007 vp
Valmistunut

12.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 2.-5. hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2007 Keskeytetty PTK 66/2007 2
19.10.2007 Päättynyt PTK 68/2007 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2007 Päättynyt PTK 69/2007 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.2007

​​​​