Valtiopaivaasia HE 59/2009

HE 59/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki aluehallintovirastoista

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
896/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
897/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
898/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
899/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
900/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
901/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
902/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Vahvistettu

20.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
903/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluehallintovirastoista

2. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista

3. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa

4. Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta

6. Laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

7. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki liikuntalain muuttamisesta

9. Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta

10. Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Hiironniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2009 Pantu pöydälle PTK 45/2009 1
05.05.2009 Päättynyt PTK 47/2009 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2009 vp
Valmistunut

22.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-6. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina. että 1., 2., ja 10. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 7. ja 9. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2009 vp
Valmistunut

25.09.2009

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 19/2009 vp
Valmistunut

22.09.2009

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 20/2009 vp
Valmistunut

25.09.2009

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2009 vp
Valmistunut

25.09.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2009 vp
Valmistunut

17.06.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 21/2009 vp
Valmistunut

23.09.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 12/2009 vp
Valmistunut

18.09.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 25/2009 vp
Valmistunut

25.09.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-6., 8. ja 10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 7. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Keskeytetty PTK 103/2009 8
11.11.2009 Päättynyt PTK 104/2009 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1.-6., 8. ja 10. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 7. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 15 §:stä ja 2. lakiehdotuksen 20 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2009