Valtiopaivaasia HE 59/2011

HE 59/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012

(Budjetti 2012 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2012

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1488/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2012

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Keskeytetty PTK 49/2011 1
11.10.2011 Keskeytetty PTK 50/2011 1
12.10.2011 Keskeytetty PTK 51/2011 1
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2011 vp
Valmistunut

12.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2012 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että momentin 31.50.01 kohdalla ehdotettu lausuma hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 32 ja 33/2011 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-31, 34-407, 409-551/2011 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 5/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 21/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2011 vp
Valmistunut

01.11.2011

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 11/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 12/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2011 vp
Valmistunut

28.09.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 17/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 7/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2011 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2011 Keskeytetty PTK 86/2011 2
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokka 22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 21,23,24: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2011 Keskeytetty PTK 87/2011 1
Huomautus

Pääluokat 25,26, 27: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2011 Keskeytetty PTK 88/2011 1 1-28
Huomautus

Pääluokat 21, 23-27: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat: 28, 29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2011 Keskeytetty PTK 89/2011 1
Huomautus

Pääluokat: 31, 32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2011 Keskeytetty PTK 90/2011 1 1-221
Huomautus

Pääluokat: 28, 29, 31, 32, 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 30,33,35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.2011 Päättynyt PTK 91/2011 1 1-126
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 91/2011 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11-13 ja 15 mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-31, 34-407, 409-551/2011 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 30,33,35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2011

Kirjelmä
EK 31/2011 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot