HE 6/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.1992

Voimaantulo

15.04.1992

Säädöskokoelma
321/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.02.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

306

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.1992 Päättynyt PTK 13/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

385

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/1992 vp
Valmistunut

12.03.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 21/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1992 Päättynyt PTK 22/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.1992 Päättynyt PTK 26/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

956

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.03.1992 Päättynyt PTK 27/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

993

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.03.1992