Valtiopaivaasia HE 6/1996

HE 6/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
245/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
246/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.03.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

707

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1996 Päättynyt PTK 25/1996 720

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1996 vp
Valmistunut

20.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/1996 vp
Valmistunut

19.03.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.1996 Päättynyt PTK 32/1996 949

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.1996 Päättynyt PTK 33/1996 975
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1996 Päättynyt PTK 35/1996

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (PeVL) VJ 66 § (TaVM) 2) VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

​​​​