HE 6/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
245/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
246/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

707

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.1996 Päättynyt PTK 25/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

720

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1996 vp
Valmistunut

20.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.1996 Päättynyt PTK 32/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.1996 Päättynyt PTK 33/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

975

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1996 Päättynyt PTK 35/1996

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (PeVL) VJ 66 § (TaVM) 2) VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.1996

Vastaus
EV 26/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1