HE 6/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
563/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
564/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
565/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp)

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
566/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
567/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki isyyslain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
568/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki poliisilain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
569/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki steriloimislain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
570/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki kastroimislain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
571/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
572/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
573/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki asunto-osakeyhtiölain 88 §:n (1 kohdan, LaVM 3/1998 vp) kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
574/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki osuuskuntalain 199 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
575/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
576/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 98 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
577/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki sijoitusrahastolain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
578/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
579/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

18) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 77 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
580/1998
Päätös

Hyväksytty

19) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain 22 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Päätös

Hylätty

20) Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 44 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Päätös

Hylätty

21) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 8 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
581/1998
Päätös

Hyväksytty

22) Laki eläkesäätiölain 130 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
582/1998
Päätös

Hyväksytty

23) Laki vakuutuskassalain 163 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
583/1998
Päätös

Hyväksytty

24) Laki tullilain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
584/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

25) Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
585/1998
Päätös

Hyväksytty

26) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
586/1998
Päätös

Hyväksytty

27) Laki vartioimisliikelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
587/1998
Päätös

Hyväksytty

28) Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
588/1998
Päätös

Hyväksytty

29) Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
589/1998
Päätös

Hyväksytty

30) Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
590/1998
Päätös

Hyväksytty

31) Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

32) Laki passilain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
591/1998
Päätös

Hyväksytty

33) Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
592/1998
Päätös

Hyväksytty

34) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
593/1998
Päätös

Hyväksytty

35) Laki arpajaislain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

36) Laki rahankeräyslain 12 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

37) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
594/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

38) Uusi laki: Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
595/1998
Päätös

Hyväksytty

39) Uusi laki: Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
596/1998
Päätös

Hyväksytty

40) Uusi laki: Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
597/1998
Päätös

Hyväksytty

41) Uusi laki: Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
598/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 3 §:n kumoamisesta

3) Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta

4) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp)

5) Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta

6) Laki isyyslain 44 §:n muuttamisesta

7) Laki poliisilain 51 §:n muuttamisesta

8) Laki steriloimislain 11 §:n muuttamisesta

9) Laki kastroimislain 11 §:n muuttamisesta

10) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

11) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta

12) Laki asunto-osakeyhtiölain 88 §:n (1 kohdan, LaVM 3/1998

vp) kumoamisesta

13) Laki osuuskuntalain 199 §:n muuttamisesta

14) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

15) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 98 §:n muuttamisesta

16) Laki sijoitusrahastolain 68 §:n muuttamisesta

17) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

18) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 77 §:n 1 kohdan kumoamisesta

19) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain 22 §:n 1 kohdan kumoamisesta

20) Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 44 §:n 1 kohdan kumoamisesta

21) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 8 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

22) Laki eläkesäätiölain 130 §:n 1 kohdan kumoamisesta

23) Laki vakuutuskassalain 163 §:n 1 kohdan kumoamisesta

24) Laki tullilain 42 §:n muuttamisesta

25) Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

26) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

27) Laki vartioimisliikelain 6 §:n muuttamisesta

28) Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

29) Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

30) Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

31) Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

32) Laki passilain 21 §:n muuttamisesta

33) Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta

34) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

35) Laki arpajaislain 6 §:n muuttamisesta

36) Laki rahankeräyslain 12 §:n muuttamisesta

37) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

38) Uusi laki: Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

39) Uusi laki: Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

40) Uusi laki: Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta, LaVM 3/1998 vp

41) Uusi laki: Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.02.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/1997 vp
Valmistunut

23.10.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1998 Päättynyt PTK 77/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1998 Keskeytynyt PTK 78/1998
08.06.1998 SuV:aan PTK 79/1998 1-39
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 08.06.1998 Eduskunta hyväksyi ed. Alarannan tekemän

1. lakiehdotuksen 17 luvun 10 §:n 1) kohtaa koskevan

muutosehdotuksen

Jatk. 2 K 82 09.06.1998

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998 1-5

Asian käsittely on yhdistetty

HE 117/1997 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1998

Vastaus
EV 60/1998 vp