Valtiopaivaasia HE 6/1999

HE 6/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain, arvonlisäverolain, tullilain 9 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
762/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
763/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
764/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
765/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

3. Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.1999 Päättynyt PTK 20/1999 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/1999 vp
Valmistunut

08.06.1999

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 20 § muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 70 § muutettuna ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 9 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 9.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1999 Päättynyt PTK 33/1999 2
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1999 Päättynyt PTK 35/1999 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Poistettu PTK 36/1999 11
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1999

Vastaus
EV 6/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​