Valtiopaivaasia HE 6/2000

HE 6/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postipankista annetun lain kumoamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki postipankista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
383/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
384/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
385/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
386/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
387/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
388/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
389/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
390/2000
Päätös

Hyväksytty

9. Laki arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
391/2000
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
392/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
393/2000
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
394/2000
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
395/2000
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
396/2000
Päätös

Hyväksytty

15. Laki torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
397/2000
Päätös

Hyväksytty

16. Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
398/2000
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tullilain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
399/2000
Päätös

Hyväksytty

18. Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
400/2000
Päätös

Hyväksytty

19. Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
401/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki postipankista annetun lain kumoamisesta

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

4. Laki liikepankkilain 1 ja 9 §:n muuttamisesta

5. Laki osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta

7. Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

8. Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta

10. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

11. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta

13. Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

14. Laki ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta

15. Laki torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta

16. Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

17. Laki tullilain 29 §:n muuttamisesta

18. Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta

19. Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.02.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2000 Päättynyt PTK 18/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2000 vp
Valmistunut

17.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. ja 6.-19. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2000 Päättynyt PTK 38/2000 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.03.2000 Päättynyt PTK 40/2000 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.03.2000

​​​​