HE 6/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postipankista annetun lain kumoamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki postipankista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
383/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
384/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
385/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
386/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
387/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
388/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
389/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
390/2000
Päätös

Hyväksytty

9. Laki arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
391/2000
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
392/2000
Päätös

Hyväksytty

11. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
393/2000
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
394/2000
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
395/2000
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
396/2000
Päätös

Hyväksytty

15. Laki torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
397/2000
Päätös

Hyväksytty

16. Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
398/2000
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tullilain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
399/2000
Päätös

Hyväksytty

18. Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
400/2000
Päätös

Hyväksytty

19. Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
401/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki postipankista annetun lain kumoamisesta

2. Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

4. Laki liikepankkilain 1 ja 9 §:n muuttamisesta

5. Laki osuuspankkilain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki rahoitustarkastuslain 11 §:n muuttamisesta

7. Laki valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

8. Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki arvonlisäverolain 42 §:n muuttamisesta

10. Laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

11. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

12. Laki ulosottolain 4 luvun 33 §:n muuttamisesta

13. Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

14. Laki ydinenergialain 45 §:n muuttamisesta

15. Laki torjunta-ainelain 7 a §:n muuttamisesta

16. Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

17. Laki tullilain 29 §:n muuttamisesta

18. Laki veronkantolain 4 a §:n muuttamisesta

19. Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2000 Päättynyt PTK 18/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2000 vp
Valmistunut

17.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. ja 6.-19. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 35/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.2000 Päättynyt PTK 38/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.03.2000 Päättynyt PTK 40/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.03.2000

Vastaus
EV 39/2000 vp