Valtiopaivaasia HE 6/2002

HE 6/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
596/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.02.2002

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rinkineva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2002 vp
Valmistunut

28.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2002 Päättynyt PTK 70/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2002 Päättynyt PTK 72/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​