Valtiopaivaasia HE 6/2003

HE 6/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
653/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2003

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Nurminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2003 Päättynyt PTK 29/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2003 vp
Valmistunut

03.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2003 Päättynyt PTK 33/2003 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2003 Poistettu PTK 34/2003 10
11.06.2003 Päättynyt PTK 35/2003 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2003

Vastaus
EV 7/2003 vp