Valtiopaivaasia HE 6/2005

HE 6/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
577/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Rajavartiolaki

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
578/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
579/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki passilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
580/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
581/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki järjestyslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
582/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisilain 10 a ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
583/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
584/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
585/2005
Päätös

Hyväksytty

10. Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n ja 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
586/2005
Päätös

Hyväksytty

11. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
587/2005
Päätös

Hyväksytty

12. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
588/2005
Päätös

Hyväksytty

13. Laki aluevalvontalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
589/2005
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kalastuslain 96 ja 101 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
590/2005
Päätös

Hyväksytty

15. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
591/2005
Päätös

Hyväksytty

16. Laki muinaismuistolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
592/2005
Päätös

Hyväksytty

17. Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
593/2005
Päätös

Hyväksytty

18. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
594/2005
Päätös

Hyväksytty

19. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
595/2005
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kansalaisuuslain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
596/2005
Päätös

Hyväksytty

21. Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
597/2005
Päätös

Hyväksytty

22. Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
598/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

23. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
599/2005
Päätös

Hyväksytty

24. Laki metsästyslain 88 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
600/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta

2. Rajavartiolaki

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

4. Laki passilain 11 §:n muuttamisesta

5. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

6. Laki järjestyslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

7. Laki poliisilain 10 a ja 21 §:n muuttamisesta

8. Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta

9. Laki rikoslain muuttamisesta

10. Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n ja 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta

11. Laki tieliikennelain muuttamisesta

12. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

13. Laki aluevalvontalain muuttamisesta

14. Laki kalastuslain 96 ja 101 §:n muuttamisesta

15. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

16. Laki muinaismuistolain muuttamisesta

17. Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta

18. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

19. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

20. Laki kansalaisuuslain 48 §:n muuttamisesta

21. Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

22. Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.02.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2005 Päättynyt PTK 10/2005 8
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 6.-22. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 23. ja 24. lakiehdotus ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2005 vp
Valmistunut

31.05.2005

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/2005 vp
Valmistunut

03.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2005 Päättynyt PTK 78/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.07.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin