Valtiopaivaasia HE 6/2006

HE 6/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
442/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
444/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
443/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki kauppakamarilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.02.2006

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2006 Päättynyt PTK 11/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2006 vp
Valmistunut

12.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2006 Päättynyt PTK 56/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 24
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​