HE 60/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1541/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Asunto-olojen kehittämisrahaston lainanottovaltuuksista vuonna 1992

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1514

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 59/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Ks mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 4
Istuntopöytäkirjan sivu

3576

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 50
Istuntopöytäkirjan sivu

3865

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1991