HE 60/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1204/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.1995 Päättynyt PTK 51/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1210

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/1995 vp
Valmistunut

22.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 64/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1657

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1784

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.1995

Vastaus
EV 50/1995 vp