Valtiopaivaasia HE 60/1998

HE 60/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen rahoituslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

*)

Säädöskokoelma
329/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

07.03.2001

Säädöskokoelma
330/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
331/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
332/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kiinteistönmuodostamislain 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
333/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
334/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
335/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
336/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
337/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
338/1999
Päätös

Hyväksytty

11) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
339/1999
Päätös

Hyväksytty

12) Laki perintökaaren 25 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
340/1999
Päätös

Hyväksytty

13) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

21.02.2001

Säädöskokoelma
341/1999
Päätös

Hyväksytty

14) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 13 ja 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
342/1999
Päätös

Hyväksytty

15) Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.1999

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
343/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki

2) Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

3) Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 ja 7 §:n muuttamisesta

4) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

5) Laki kiinteistönmuodostamislain 67 §:n muuttamisesta

6) Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7) Laki kalatalouden korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

8) Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9) Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10) Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

11) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

12) Laki perintökaaren 25 luvun 4 §:n muuttamisesta

13) Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

14) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 13 ja 40 §:n muuttamisesta

15) Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1998 Päättynyt PTK 62/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/1998 vp
Valmistunut

16.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 52/1998 vp
Valmistunut

06.11.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1999 Keskeytynyt PTK 183/1998
15.01.1999 Päättynyt PTK 184/1998 13, 14
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998
Huomautus

*) Voimaantulo: 03.04.2000; osaksi myöhemmin, ks. A 320/2000 jaA 794/2001

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999