Valtiopaivaasia HE 60/2000

HE 60/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
759/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.2000

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hirsto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.2000 Päättynyt PTK 73/2000 5
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/2000 vp
Valmistunut

12.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2000 Päättynyt PTK 87/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Päättynyt PTK 90/2000 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2000