Valtiopaivaasia HE 60/2003

HE 60/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Komission suositus 2003/361/EY

Päätökset

1. Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2003

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
1080/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2003

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lounela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 16
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 15
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2003 vp
Valmistunut

14.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 5/2003 vp
Valmistunut

23.10.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2003 Päättynyt PTK 96/2003 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2003

​​​​