Valtiopaivaasia HE 61/1993

HE 61/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
4/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki todistelusta ulkomaan viranomaisen edessä rikosasioissa sekä ulkomaan viranomaiselle sellaisissa asioissa annettavasta virka-avusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
5/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikosasian vastaajan kutsumisesta toisen pohjoismaan tuomioistuimeen annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
6/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
7/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
8/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa)

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
9/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.01.1994

Voimaantulo

15.01.1994

Säädöskokoelma
10/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa

2) Laki todistelusta ulkomaan viranomaisen edessä rikosasioissa sekä ulkomaan viranomaiselle sellaisissa asioissa annettavasta virka-avusta annetun lain kumoamisesta

3) Laki rikosasian vastaajan kutsumisesta toisen pohjoismaan tuomioistuimeen annetun lain kumoamisesta

4) Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

5) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

6) Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa)

7) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.05.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1378

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 59/1993 1434

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 25/1993 vp
Valmistunut

10.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993 5362

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 174/1993 5366
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1993 Päättynyt PTK 181/1993 5695

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993