HE 61/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi näkövammaisten kirjastosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki näkövammaisten kirjastosta

Vahvistettu

23.08.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
638/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki näkövammaisten kirjastosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1646

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/1996 vp
Valmistunut

05.06.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 76/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.1996 Päättynyt PTK 78/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.1996 Päättynyt PTK 79/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2255

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2299

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Vastaus
EV 84/1996 vp