Valtiopaivaasia HE 61/1997

HE 61/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuloverolain 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
584/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 66 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/1997 vp
Valmistunut

27.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.1997 Päättynyt PTK 76/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1997 Päättynyt PTK 77/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1997

​​​​