Valtiopaivaasia HE 61/2001

HE 61/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
592/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
593/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

2. Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Palonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 19
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2001 vp
Valmistunut

05.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 64/2000 vp ja LA 41/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2001 Päättynyt PTK 72/2001 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​